Ruigrok Produkties

In dit nieuwe pand van Ruigrok Produkties zijn er door Velectra 220 stuks Blueline LED tube’s toegepast.

Ruigrok Produkties realiseerde daarmee een besparing van 60 % tov. normale tl-verlichting.

Bijgaande ziet u foto’s van het project. Wilt u ook uw gebouw voorzien van deze verlichting, of wilt u weten welke bespqaring u zou kunnen realiseren met LED verlichting?